Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Գրահրատարակչական բաժին

Լավրենտի Միրզոյան

գրահրատարակչական բաժնի պետ,

մանկավարժական գիտությունների թեկնածու

 

Գրահրատարակչական բաժինը իրականացնում է ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի մասնագիտական ստորաբաժանումների կողմից պատրաստված` հրատարակման ենթակա տեղեկատվական, քարոզչական և գիտամեթոդական բնույթի նյութերի, պարբերականների, բրոշյուրների  բովանդակության խմբագրման, սրբագրման և խմբաքանակային տպագրության նախապատրաստման, ինչպես նաև` թվայնացված տեղեկատվության թողարկման աշխատանքների կազմակերպում և համակարգում: