Ուսանող

Հետադարձ կապ

ՀՀ, ք. Երևան – 0028, Կիևյան 8
Հեռ.` Ռեկտորի ընդունարան`374 10 269259,
Ընդունող հանձնաժողով՝ 37410229737
E-mail: info@paara.am, aspa.paara@gmail.com