Տնտեսական գործունեության եվ ենթակառուցվածքների սպասարկման վարչություն

Գորիուն Ադամյան

Տնտեսական գործունեության եվ ենթակառուցվածքների սպասարկման վարչության պետ

 

Տնտեսական գործունեության եվ ենթակառուցվածքների սպասարկման վարչության նպատակները և խնդիրները.

 

  • իրականացնել Ակադեմիայի գրասենյակային ապրանքների և նյութերի ձեռքբերման և պահեստավորման աշխատանքները, հավատարմագրերով ստանալ Ակադեմիայի անվամբ ստացված գույքն ու ապրանքանյութական արժեքները,
  • վարել Ակադեմիայի պահպանման ծախսերով նախատեսված կոմունալ-կենցաղային ծառայությունների ձեռքբերման պայմանագրերի կազմման և կնքման աշխատանքները,
  • հսկողություն իրականացնել Ակադեմիայի բոլոր մասնաշենքերի շահագործման նկատմամբ և կազմակերպել դրանց ընթացիկ նորոգման աշխատանքները,
  • ապահովել Ակադեմիայի գույքագրման աշխատանքների կատարումը,
  • վարել Ակադեմիայի կառուցվածքային ստորաբաժանումների, սովորողների կողմից սպառած էլեկտրաէներգիայի և խմելու ջրի ծախսերի օրական հաշվառումը, ինչպես նաև կապի ծառայությունների գծով ծախսերի հաշվառումը,
  • իրականացնել կաթսայատների անխափան և  անվտանգ շահագործումը,
  • մասնակցել Ակադեմիայի կարիքների համար անհրաժեշտ ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների պետական գնումների անվանացանկերի կազմման աշխատանքներին:

 

Էլ. փոստ՝  goriun.adamyan@paara.am

Հեռ. 010 22-89-62