Տեղեկատվական համակարգերի սպասարկման եվ զարգացման բաժին

 

Ալբերտ Ռոբերտի Գալստյան

Տեղեկատվական համակարգերի սպասարկման և զարգացման բաժնի պետ


Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայի (այսուհետ` Ակադեմիա) տեղեկատվական համակարգերի սպասարկման և զարգացման բաժինը Ակադեմիայի կառուցվածքային ստորաբաժանում է, որը Ակադեմիայի կանոնադրությամբ սահմանված գործառույթներ է իրականացնում Ակադեմիայի գործունեության տեղեկատվական ապահովման ուղղությամբ:

Բաժնի նպատակներն ու խնդիրները.

  • ուսումնասիրել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների վերջին զարգացումները՝ արդյունավետ ներդնելով և կիրառելով ուսումնական գործընթացում,
  • աշխատանքներ տանել հեռավար և էլեկտրոնային ուսուցման հարթակի մշակման, ներդրման և օպերատիվ կառավարման ուղղությամբ,
  • Ակադեմիայի տեղեկատվական ներկայությունը համացանցում՝ պաշտոնական կայքի և սոցիալական ցանցերի միջոցով,
  • Ակադեմիայի լոկալ ցանցի պաշտպանությունն ու անխափան աշխատանքը,
  • Ակադեմիայի և նրա մասնագիտական ստորաբաժանումների գործունեության համար անհրաժեշտ գիտատեխնիկական տեղեկատվության փոխանակումն ու պահպանումը,
  • ապահովել տեղեկատվական աջակցություն ուսումնական գործընթացին,
  • ապահովել ուսումնական գործընթացի կառավարման ավտոմատացման համակարգերի ներդրումն ու համակարգչային ծրագրերի մշակումը,
  • Ակադեմիայի լոկալ ցանցում տեղեկատվական հոսքերի կառավարելիությունը և սպասարկումը, տեղեկույթի պաշտպանվածությունը, հասանելիությունն ու մատչելիությունը,
  • իրականացնել սերվերների, համակարգիչների, կից սարքերի ծրագրային կարգաբերում,
  • Ակադեմիայի ստորաբաժանումների կողմից իրականացվող հետազոտությունների և այդ տվյալների վերլուծության ծրագրային աջակցություն:

Էլ.փոստ`albert.galstyan@paara.am,info1@paara.am