ՀԵՏԱԴԱՐՁ ԿԱՊ


  ՀՀ,  ք. Երևան – 0028,  Կիևյան 8
  Հեռ.` Ռեկտորի ընդունարան`374 10 269259,

  Ընդունող հանձնաժողով՝ 374 10 229737,

  Պրոռեկտոր ուսումնական աշխատանքների գծով` 374 10 228962,

  Պրոռեկտոր գիտական աշխատանքների  գծով` 374 10 229737,

  Տնտեսական գործունեության և ենթակառուցվածքների սպասարկման   վարչություն` 374 10 228962,

  Ուսումնական գործընթացի կազմակերպման վարչություն` 374 10 228975,

  Միջազգային համագործակցության և զարգացման կենտրոն՝ 374 10 228942

  Անձնակազմի կառավարման և ընդհանուր բաժին՝ 374 10 228934

  Գիտական գործունեության բաժին` 374 10 229737,

  Ֆինանսական և հաշվապահական հաշվառման բաժին՝ 374 10 222620,

  Լրացուցիչ կրթության վարչություն` 374 10 277515

  Էլ. փոստ՝  info@paara.am,