Գրադարանի ֆոնդ

ՀՀ ՊԿԱ-ի գրադարանի գրքերի ցուցակ

 

 

2023 թվականին ստացած գրքերի ցուցակ

 

 

 1. Հակոբյան Լ․, Սողոմոնյան Ա․, Ռաֆայելյան Վ․, Ժողովրդավարությունը և ընտրությունները․ Տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործունեությունը ՀՀ-ում, Եր․ 2022թ․, 272 էջ
 2. խմբ․՝ Մանասերյան Թ․, Արարատյան Ալյանս։ Համաժողովի ելույթների ժողովածու, Եր․ 2022թ., 155 էջ
 3. խմբ․՝ Շահբազյան Վ․, Տեղական ինքնակառավարումը Հայաստանում(2021թ․), գիրք 14, Եր․ 2022, 156 էջ
 4. Խմբ․՝ Շահբազյան Վ․, Տեղական ինքնակառավարման տարեկան ինդեքս (ՏԻՏԻ), Հայաստան (2021թ․), գիրք 6, Եր․ 2022, 46 էջ
 5. Խմբ․՝ Վ․ Դ․ Ավետիսյան, Դիտորդական առաքելությունը և դրա իրականացման կարգը ըստ Հայաստանի Հանրապետության նոր ընտրական օրենսգրքի (Սեմինար-քննարկման նյութերի ժողովածու, 4․03․2017), Եր․։ Հայրապետ հրատ․, 2017թ․, 80 էջ
 6. Հակոբյան Լ․, Վարագյան Լ․, Ասատրյան Ա․, «Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգիրք» ՀՀ սահմանադրական օրենքի փոփոխությունների քաղաքական-իրավական նշանակությունը, Եր․։ Հայրապետ հրատ․,  2021թ․, 304 էջ
 7. Ընտրական համակարգի ազդեցությունը ժողովրդաիշխանության իրացման գործում, Եր․։ Հայրապետ հրատ․, 2022թ․, 176 էջ
 8. Շաթիրյան Է․, Մանասյան Ա․, Հովհաննիսյան Ա․, Ընտրական օրենսդրության արդի հիմնահարցերը և զարգացման հեռանկարները Հայաստանի Հանրապետությունում։ ԱՊՀ մասնակից պետությունների միջխորհրդարանական վեհաժողով, Եր․։ Զանգակ, 2013թ․, 208 էջ
 9. Ընտրական իրավունքի սահմանադրաիրավական հիմքերի և ընտրական իրավունքի խախտումների քննության մեթոդիկայի արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում։ Գիտամեթոդական ձեռնարկ /Հեղինակային խումբ, Եր․։ Հայրապետ հրատ․, 2018թ․, 208 էջ
 10. Հակոբյան Լ․, Այվազյան Վ․, Հայաստանի Հանրապետության երիտասարդ ընտրող։ Ուսումնական ձեռնարկ, Եր․։ Հայրապետ հրատ․, 2016թ․, 160 էջ
 11. Երիտասարդության տեղը և դերը հասարակության քաղաքական կյանքում /Հեղինակային խումբ։- Եր․։ Հայրապետ հրատ․, 2019թ․, 240 էջ
 12. Ժողովրդավարությունը և հասարակության մեջ կոնֆլիկտների կանխումը /Հեղինակային խումբ։- Եր․։ Հայրապետ հրատ․, 2019թ․, 208 էջ
 13. Խմբ․՝ Վ․ Ավետիսյան, Դատական իշխանությունը Հայաստանի Հանրապետությունում սահմանադրաիրավական բարեփոխումների ներքո․ կոնֆերանսի նյութերի ժողովածու․ – Եր․։ Հայրապետ հրատ․, 2017թ․, 80 էջ
 14. Акопян Л., Айвазян В., Молодой избиратель Республики Армения. Пособия для избирателя:учебное пособие, Ер., Айрапет, 2016, 128
 15. Հարությունյան Գ․ Է․, Ռազմաարդյունաբերություն․ Հայաստանի նոր տնտեսական հարացույց։ Մենագրություն, Եր․։ Լիմուշ, 2019, 223 էջ
 16. Պողոսյան Վ․, Սարգսյան Ն․, Օդաբաշյան Հ․, Սահմանադրական գանգատ (գիտագործնական ձեռնարկ), Եր․։ «Պրոֆիլ մեդիա» ՍՊԸ, 2023, 172 էջ
 17. Մարգարյան Մ․Մ․, Գրիգոր Նարեկացին և մեր ժամանակը, Եր․։ «Պետ․ ծառ․» հրատ․, 2023, 272 էջ
 18. Թովմասյան Գ․ Ռ․, Կառավարչական որոշումների ընդունում։ Բուհական դասագիրք, Եր․։ Հեղ․ հրատ․, 2023, 250 էջ
 19. Theories of the policy process / edited by Christopher M. Weible, Paul A. Sabatier, 2017
 20. Public administration: an introduction / Marc Holzer, Richard Schwester, 2020
 21. Introducing public administration / Jay M. Shafritz, E. W. Russell, Christopher P. Borick, Albert C. Hyde, 2023
 22. Public policy: politics, analysis, and alternatives / Michael E. Kraft, Scott R. Furlong, 2021
 23. Public policy in action. Perspectives on the policy process / Victor Bekkers, Menno Fenger, Peter Scholten, 2017
 24. A practical guide for policy analysis: the eightfold path to more effective problem solving / Eugene Bardach, Eric M. Patashnik, 2020
 25. The politics of collaborative public management: a primer / Robert Agranoff, Aleksey Kolpakov, 2023
 26. Research methods in public administration and public management: an introduction / Sandra van Thiel, 2022
 27. Technology and public management / Alan R. Shark, 2023
 28. Public management in an information age / Albert Meijer, Alex Ingrams, Stavros Zouridis, 2023
 29. New public management: the transformation of ideas and practice / Tom Christensen, Per Laegreid, 2005
 30. The accountable juggler: the art of leadership in a federal agency / Beryl A. Radin, 2002
 1. Business English writing. Advanced masterclass / Marc Roche, 2018
 2. Business vocabulary in USE. Advanced / Bill Mascull, 2017
 3. A guide to good business communications / Michael Bennie, 2009
 4. English for academic research: vocabulary exercises / Adrian Wallwork, 2013
 5. English for academic research: grammar, usage and style / Adrian Wallwork, 2023
 6. Giving an academic presentation in English. Intermediate level / Adrian Wallwork, 2022
 1. Writing for academic success / Gail Craswell, Megan Poore, 2012
 2. Writing essays in English language and linguistics: principles, tips and strategies for undergraduates / Neil Murray, 2012
 3. Study writing: A course in writing skills for academic purposes / Liz Hamp-Lyons, Ben Heasley, 2013
 4. Longman academic writing series 5։ Essays to research papers / Alan Meyers, 2020
 5. Mindset for IELTS. An official Cambridge IELTS Course: book 2, 2018
 6. Unlock 3. Reading, writing and critical thinking, student’s book with dijital pack. B1, 2019
 7. Unlock 3. Listening, speaking and critical thinking, student’s B1, 2019
 8. Unlock 4. Reading, writing and critical thinking, student’s book. B2, 2019
 9. Unlock 4. Listening, speaking and critical thinking, student’s B2, 2019
 10. Unlock 5. Reading, writing and critical thinking, student’s book. C1, 2019
 11. Unlock 5. Listening, speaking and critical thinking, student’s C1, 2019

 

 

Հավաքածուներ

 

ԱՄՍԱԳՐԵՐ
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի գրադարանում պահվող ամսագրերի հավաքածուն ընդգրկում է 45 և ավելի անուն գիտական ամսագրեր, պաշտոնական տեղեկագրեր, գիտաժողովների նյութեր, տարեգրքեր, վիճակագրական նյութեր: Ամսագրերի համալրումը կատարվում է հիմնականում բաժանորդագրությամբ և նվիրատվության միջոցով:

 

2023 թ. բաժանորդագրված ամսագրեր և թերթեր

 

1. «Կրթություն» շաբաթաթերթ
2. «Полис» ամսագիր
3.
«Политическая наука» ամսագիր

 

ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ՍԵՂՄԱԳՐԵՐ

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի  գրադարանում պահվում են նաև ատենախոսություններ և սեղմագրեր: Այդ հավաքածուն ընդգրկում է 102 միավոր ատենախոսություն և 1585 սեղմագիր: Ատենախոսություններից կարող են օգտվել միայն համապատասխան թույլտվության առկայության դեպքում, գրադարանի  ընթերցասրահում: Ատենախոսությունների պատճենահանումը խստիվ արգելվում է: