Գրադարանի ֆոնդ

 Գրադարանում առկա գրքերի ցուցակ

 

ՆՈՐ ԳՐՔԵՐ

ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ՍԵՂՄԱԳՐԵՐ

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի  գրադարանում պահվում են նաև ատենախոսություններ և սեղմագրեր: Այդ հավաքածուն ընդգրկում է 102 միավոր ատենախոսություն և 1585 սեղմագիր: Ատենախոսություններից կարող են օգտվել միայն գրադարանի  ընթերցասրահում: Ատենախոսությունների պատճենահանումը խստիվ արգելվում է:

ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆՆԵՐ

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի գրադարանում պահվող ամսագրերի հավաքածուն ընդգրկում է 45 և ավելի անուն գիտական ամսագրեր, գիտաժողովների նյութեր, տարեգրքեր, վիճակագրական նյութեր: Ամսագրերի համալրումը կատարվում է հիմնականում բաժանորդագրությամբ և նվիրատվության միջոցով: