Բոլոր նորություններ

  • Ամբողջը
  • Նորություններ
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի 2022 և 2023 թվականների դիմորդների թվի ցուցանիշը

Մասնակիցները արդյունավետ են համարել վերապատրաստման դասընթացը

Երևանի քաղաքապետարանի և «Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա» ՊՈԱԿ-ի միջև 2023 թվականի օգոստոսի 3-ին կնքված N ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-23/112 ծառայությունների գնման պայմանագրի համաձայն` Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի կառուցվածքային և առանձնացված ստորաբաժանումների աշխատակիցները սեպտեմբերի 11-22-ը մասնակցեցին «Էմ Էս Էքսել» («MS Excel») ծրագրով վերապատրաստման դասընթացին: Դասընթացի վերջին օրը [...]

Պետական կառավարման ակադեմիայում վերապատրաստումների թեժ շրջան է

Համաձայն քաղաքացիական ծառայողների մասնագիտական գիտելիքների վերապատրաստումների ժամանակացույցի՝ Պետական կառավարման ակադեմիայում իրականացվում են «Քաղաքացիական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 2-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված` համապատասխան մարմինների քաղաքացիական ծառայողների մասնագիտական գիտելիքների վերապատրաստումները: [...]

2023-2024 ուսումնական տարվա մագիստրատուրայի հեռակա ուսուցման ընդունելություն

Ա­կա­դե­միա­յում հեռակա ու­սուց­ման ձևով ըն­դուն­ված­նե­րը մա­գիստ­րո­սի կրթա­կան ծրագ­րով կրթություն կա­րող են ստա­նալ վճա­րո­վի հի­մունք­նե­րով: Մա­գիստ­րա­տու­րա­յի ըն­դու­նե­լութ­յան քննության փաս­տաթղ­թերն ըն­դուն­վում են 2023 թվա­կա­նի սեպտեմբերի 11-ից մինչև նոյեմբերի 1-ը նե­րառ­յալ, ժամը 17:00 [...]

Ավարտվեց քաղծառայողների հերթական վերապատրաստումը

Սեպտեմբերի 14-ին ավարտվեց Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայի կողմից կազմակերպվող` քաղաքացիական ծառայողների մասնագիտական գիտելիքների զարգացմանն ուղղված հերթական վերապատրաստումը, որը նախատեսված էր «Քաղաքացիական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 2-րդ հոդվածի 1-ին [...]

Թվային կառավարման ոլորտում ակնկալվում են հստակ գործողություններ

Սեպտեմբերի 8-ը «Թվային կառավարում և փոխակերպում» խորագրով ազգային վերապատրաստման եռօրյա դասընթացի վերջին օրն էր։ Դասընթացը կազմակերպվել էր ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի և Միավորված ազգերի կազմակերպության Ասիայի և Խաղաղօվկիանոսյան երկրների տնտեսական [...]

Քննարկման գլխավոր թեման` թվային կառավարման հիմնական միտումները Հայաստանում

«Թվային կառավարում և փոխակերպում» խորագրով ազգային վերապատրաստման եռօրյա դասընթացի երկրորդ օրը մասնակիցները քննարկեցին թվային կառավարման ծրագրերի և նախագծերի իրականացման մեխանիզմները, համընդհանուր հասանելիության ֆոնդերը։ Այնուհետև քննարկման նյութ դարձան համայնքային կենտրոններում համակարգիչների, ինտերնետային [...]

Ազգային վերապատրաստման դասընթաց թվային կառավարման և փոխակերպումների վերաբերյալ

Սեպտեմբերի 6-ին Երևանում մեկնարկեց «Թվային կառավարում և փոխակերպում» խորագրով ազգային վերապատրաստման եռօրյա դասընթացը` ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի և Միավորված ազգերի կազմակերպության Ասիայի և Խաղաղօվկիանոսյան երկրների տնտեսական և սոցիալական հանձնաժողովի տեղեկատվական [...]

Պայմանագրերի կնքում

Պայմանագիրը կնքելիս դիմորդը ներկայանում է անձամբ՝ անձը հաստատող փաստաթղթով: Խնդրում ենք մինչև պայմանագիր կնքելը, Ակադեմիայի կայքից ծանոթանալ Ակադեմիայի կանոնադրությանը, ներքին կարգապահական կանոններին և բարեվարքության կանոնակարգին:

2023-2024 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԱՍՊԻՐԱՆՏՈՒՐԱՅԻ ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է 2023-2024 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԱՍՊԻՐԱՆՏՈՒՐԱՅԻ ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ    Հ/Հ Դասիչ Մասնագիտություն Ուսման վարձը 1. Ը.00.02 Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում 500000 ՀՀ դրամ 2. ԺԲ 00.02 [...]