Մեթոդական ցուցումներ

 

  • ԿԱՌԱՎԱՐՉԱԿԱՆ ԵՎ ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ ՏԻՏՂՈՍԱԹԵՐԹԻ ՁԵՎԱՆՄՈՒՇ 2024՝ ԸՍՏ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ

 

 

 

 

  • ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԱԿԱՆ ԹԵԶԻ ՏԻՏՂՈՍԱԹԵՐԹԻ ՁԵՎԱՆՄՈՒՇ 2024՝ ԸՍՏ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ (Word և PDF տարբերակներ)