Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Գիտական հրապարակումների բաժին

Աննա Ղուշչյան

Գիտական հրապարակումների բաժնի պետ, 

լեզուների և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ամբիոնի դոցենտ

 

Գիտական հրապարակումների բաժինն իրականացնում է ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի մասնագիտական ստորաբաժանումների կողմից պատրաստված` հրատարակման ենթակա տեղեկատվական, քարոզչական և գիտամեթոդական բնույթի նյութերի, պարբերականների, բրոշյուրների  բովանդակության խմբագրման, սրբագրման և խմբաքանակային տպագրության նախապատրաստման, ինչպես նաև` թվայնացված տեղեկատվության թողարկման աշխատանքների կազմակերպում և համակարգում:

 

էլ. փոստ` Anna.Ghushchyan@paara.am

 

Հեռ.` 010 22-97-37