PROMOEU ԾՐԱԳԻՐ

PROMOEU ԾՐԱԳԻՐ

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիան Եվրամիության  Էրազմուս+ ծրագրի  Ժան Մոնե գործողությունների շրջանակներում իրականացվող PROMOEU Promotion of the European Studies in Armenia (Եվրոպագիտության խթանումը Հայաստանում) ծրագրի կոնսորցիումի անդամ է:

Ծրագրի տևողությունը երկու տարի է (2020 թ. հոկտեմբեր-2022 թ. հոկտեմբեր):

Ծրագրի գործընկերներն են՝

  1. Մարիբորի համալսարանը՝ Սլովենիա (համակարգող)
  2. ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիան
  3. Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանը
  4. Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարանը
  5. Գլաձոր համալսարանը
  6. Էլեգիա կրթամշակութային հասարակական կազմակերպությունը:

2020 թ դեկտեմբերի 23-ին տեղի ունեցավ PROMOEU ծրագրի մեկնարկային առցանց հանդիպումը, որի ժամանակ քննարկվեցին ծրագրի աշխատանքների ժամանակացույցը և գործողությունների պլանը, ծրագրի պաշտոնական կայքէջի և տարբերանշանի (logo) ստեղծման հետ կապված հարցեր:

Ծրագրի գործողության ընթացքում նախատեսվում է կազմակերպել տեղեկատվական հանդիպում Հայաստանում, ուսումնական այց Սլովենիայի Մարիբորի համալսարան՝ ուսումնասիրելու եվրոպական փորձը՝ հետագայում հայկական բուհերում համապատասախան դասընթացներ ստեղծելու նպատակով:

Ծրագրի շրջանակներում կկազմակերպվեն նաև ամառային դպրոց հայաստանյան գործընկեր բուհերի դասախոսների և ուսանողների մասնակցությամբ, վիրտուալ փորձնական դասընթացներ գործընկեր հաստատությունների ուսանողների համար, ինչպես նաև գիտաժողով` ծրագրի արդյունքների և ձեռքբերումների ամփոփումով: