Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

«Քաղաքացիական ծառայություն» շաբաթաթերթ

25 ապրիլի, 2012թ., թիվ 16

News

“Council of Rectors of State Higher Education Institutions” NGO