Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

«Քաղաքացիական ծառայություն» շաբաթաթերթ

4 հուլիսի, 2012թ., թիվ 25

News

“Council of Rectors of State Higher Education Institutions” NGO