draft

Գիտական պարբերականի մասին

Հայտարարություններ

Հեղինակների անուն ազգանուն, գիտական աստիճան, գիտական կոչում, աֆիլյացիա,

Հոդվածի վերնագիր,հոդվածի հղման առաջարկվող տարբերակը, հոդվածի DOI, համառոտագիրը, բանալի բառեր, հոդվածը ներբեռնելու հղում