Դիմում-հայտի լրացում

ԴԻՄՈՒՄ-ՀԱՅՏԵՐՆ ԸՆԴՈՒՆՎՈՒՄ ԵՆ ԹՂԹԱՅԻՆ ՏԱՐԲԵՐԱԿՈՎ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅՈՒՄ