Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

«ԿՈՐՈՆԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՃԳՆԱԺԱՄ». ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐՆԵՐՆ ՈՒ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ» առցանց գիտաժողով

 

Նորություններ

2020-2021 ուս. տարվա մագիստրատուրայի առկա ուսուցման հարցազրույցի արդյունքները