Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Հետադարձ կապ

ՀՀ,  ք. Երևան – 0028,  Կիևյան 8
Հեռ.` Ռեկտորի ընդունարան`374 10 269259

Պրոռեկտոր ուսումնական աշխատանքների գծով` 374 10 228962,

Պրոռեկտոր տնտեսական հարցերի գծով` 374 10 228962,

Պրոռեկտոր արտաքին կապերի գծով` 374 10 228942

Ուսումնամեթոդական վարչություն` 374 10 228975,

Ասպիրանտուրայի բաժին` 374 10 277515,

Ֆինանսատնտեսական և հաշվապահական հաշվառման վարչություն՝ 374 10 22-26-20,

Վերապատրաստման և որակավորման բարձրացման բաժին` 374 10 228934,

Ֆաքս՝ 374 10 22-89-42
Էլ. փոստ՝  info@paara.am,

aspa.paara@gmail.com

Հետադարձ կապcaptcha