Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Հետադարձ կապ

ՀՀ,  ք. Երևան – 0028,  Կիևյան 8
Հեռ.` Ռեկտորի ընդունարան`374 10 269259, 

Ընդունող հանձնաժողով՝ 37410229737

Պրոռեկտոր գիտաուսումնական աշխատանքների գծով` 374 10 228962,

Պրոռեկտոր վարչատնտեսական հարցերի գծով` 374 10 228962,

Պրոռեկտոր արտաքին կապերի գծով` 374 10 228942

Ուսումնամեթոդական վարչություն` 374 10 228975,

Ասպիրանտուրայի բաժին` 374 10 277515,

Ֆինանսատնտեսական և հաշվապահական հաշվառման վարչություն՝ 374 10 22-26-20,

Վերապատրաստման և որակավորման բարձրացման բաժին` 374 10 228934,

Ֆաքս՝ 374 10 22-89-42
Էլ. փոստ՝  info@paara.am,

aspa.paara@gmail.com

Հետադարձ կապcaptcha