Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Կազմ

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի արհեստակցական կազմակերպության նախագահության կազմը

 

Կազմակերպության նախագահությունը կազմված է յոթ անդամից, որոնցից յուրաքանչյուրն ունի արհեստակցական կազմակերպության կանոնադրական խնդիրներից բխող իր գործառույթները:

 
 

 

   
   
   
   
   
   
   
   
 

Նորություններ

Մագիստրատուրայի հեռակա ուսուցման ընդունելության քննությունների ժամանակացույց