Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Կազմ

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի արհեստակցական կազմակերպության նախագահության կազմը

kazm

Կազմակերպության նախագահությունը կազմված է յոթ անդամից, որոնցից յուրաքանչյուրն ունի արհեստակցական կազմակերպության կանոնադրական խնդիրներից բխող իր գործառույթները:

Լաուրա Պետրոսյան - Կառավարման հոգեբանության ամբիոնի դոցենտ

Գորիուն Ադամյան - տնտեսական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր

Պերճուհի Հովհաննիսյան - «Հանրային ծառայության» շաբաթաթերթի տնօրեն

Խաչատուր Ղազեյան - մագիստրատուրայի բաժնի պետ, տեխնիկական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Աննա Եղիազարյան - ֆինանսատնտեսական և հաշվապահական հաշվառման վարչության հաշվապահ

Տաթևիկ Դանիելյան - տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի գլխավոր մասնագետ

Նարինե Պողոսյան - լեզուների և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ամբիոնի գործավար

Նորություններ

2018-2019 ուսումնական տարվա մագիստրատուրայի առկա ուսուցման քննությունների….