Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Արհեստակցական կազմակերպություն

Նորություններ

Մագիստրատուրայի հեռակա ուսուցման ընդունելության քննությունների ժամանակացույց