Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

ANSEF հիմնադրամի 2019թ. գիտական դրամաշնորհի մրցույթի հրավեր

 

Նորություններ

2019-2020 ուս. տարվա մագիստրատուրայի առկա ուսուցման թեստավորման արդյունքները…..