Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

ANSEF հիմնադրամի 2019թ. գիտական դրամաշնորհի մրցույթի հրավեր

 

Նորություններ

Մագիստրատուրայի հեռակա ուսուցման ընդունելության քննությունների ժամանակացույց