Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Անձնակազմի կառավարման եվ ընդհանուր բաժին

Անահիտ Ռաֆիկի  Հովհաննիսյան

Անձնակազմի կառավարման և ընդհանուր բաժնի պետ

Բաժնի գործառույթները

Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայի անձնակազմի կառավարման բաժինը կառուցվածքային ստորաբաժանում է, որն իր իրավասության սահմաններում ապահովում է կադրերի պահանջարկի որոշման և որակական կազմի բարելավման, նրանց ընտրության, տեղաբաշխման, ինչպես նաև անձնակազմի համալրման կադրային քաղաքականության իրականացումը:

Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայի անձնակազմի կառավարման բաժինն իր լիազորությունների շրջանակներում

 

Հեռ.՝ 22-89-34

Էլ.փոստ՝  anahit.hovhannisyan@paara.am