Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Նոր հնարավորություններ…

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայում մագիստրոսական կրթությունն ինձ հնարավորություն տվեց ունենալու գիտելիքների այնպիսի պաշար, որն անհրաժեշտ է թե՛ առօրյա կյանքում, թե՛ մասնագիտական տարբեր հարթակներում: Ասվածի ապացույցն այն է, որ  այսօր ես աշխատանք ունեմ և, կարծում եմ, գտել եմ իմ տեղը: Ակադեմիայի քաղաքական կառավարման և հանրային քաղաքականության ամբիոնի երկրորդ կուրսի մագիստրանտ էի, երբ կրթական ծրագրով նախատեսված գիտահետազոտական պրակտիկա անցա Մասիսի համայնքապետարանում: Քաղաքապետը, գնահատելով Պետական կառավարման ակադեմիայում իմ ստացած գիտելիքներն ու նորարական մտածելակերպը, ինձ ընդունեց աշխատանքի: Քաղաքագիտությունը հնարավորինի արվեստն է…

ՀՀ ՊԿԱ քաղաքական կառավարման և

հանրային քաղաքականության ամբիոնի 

 մագիստրանտ Արթուր Մարտիրոսյան

Նորություններ

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի մագիստրատուրայի 2021-2022 ուս. տարվա հեռակա ուսուցման ընդունելության…