Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

NISPAcee էլեկտրոնային ամսագիր 2018թ. համար 1-ին

 

NISPAcee էլեկտրոնային ամսագիր՝ 2018թ. համար 1-ինի հղումը

 

 

Նորություններ

2018-2019 ուս. տարվա առկա ուսուցմամբ մագիստրոսի կրթական ծրագրով ընդունվածների հետ պայմանագրերը կնքվում են 2018 թվականի օգոստոսի 20-ից սեպտեմբերի 7-ը ներառյալ: