Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Անգլերենը՝ որպես դասավանդման միջոց

Մայիսի 3-ին ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայում մեկնարկեց «Անգլերենը՝ որպես դասավանդման միջոց» (English as a Medium of Instruction) վերապատրաստման ծրագիրը, որն անցկացվելու է «Էրազմուս+» ծրագրի շրջանակում իրականացվող «Գրադարանային ցանցի աջակցության ծառայություններ. գրադարանների արդիականացում Հայաստանում, Մոլդովայում և Բելառուսում՝ գրադարանների անձնակազմի զարգացման և գրադարանային ծառայությունների բարեփոխումների միջոցով» (LNSS) ծրագրի շրջանակում: Այն նպատակ ունի բարելավելու, խորացնելու և ամրապնդելու անգլերենի իմացության մակարդակը աշխատակիցների շրջանում: Ծրագրում ընդգրկված են և՛ Ակադեմիայի գրադարանավարները, և՛ դասախոսական կազմը:

LNSS ծրագրի շրջանակում մշակվել է վերապատրաստման ութ մոդուլ, որոնք Ծրագրի ավարտից հետո կդասավանդվեն բոլոր գործընկեր բուհերում:

 Այս համատեքստում շատ կարևորվում է անգլերենի՝ որպես օտար լեզվի իմացության կատարելագործմանն ուղղված այս նախաձեռնությունը, ուստի  վերապատրաստման այս ծրագիրը ևս մեկ առիթ և հնարավորություն է ընձեռում աշխատակիցներին՝ զարգացնելու իրենց հաղորդակցման հմտությունները և օտար լեզվով դասավանդելու կարողությունը:

 

Նորություններ