Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

«Հանրային կառավարում» գիտական հանդես

 

       Հոդվածների ձևավորմանը ներկայացվող պահանջները (գտնվում է լրամշակման փուլում)

 

   

 

 
HK 2017 5 HK 2017 3-4 HK 2017 2
Shapik 2016-2
HK 2016-1 Shapik HK 2015-2 HK 2015-1
HK 2014-6

 

      «Հանրային կառավարում» գիտական հանդեսի արխիվ