Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

«Հանրային կառավարում» գիտական հանդես

 

 

 

 

 

 


ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ


ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ1/2021

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

 

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ

 

 

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ

 

 

ԻՐԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

 

 

ՔԱՂԱՔԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

 

 

ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

 

 

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

 

 

     

       


 

 


   

«Հանրային կառավարում» գիտական հանդեսի արխիվ