Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Գիտական խորհուրդ

     ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի գիտական խորհուրդը (այսուհետ՝ Գիտական խորհուրդ) ռեկտորի նախագահությամբ գործող ներկայացուցչական մարմին է:

    Գիտական խորհուրդն ընդունված կարգով քննարկում և լուծում է ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի (այսուհետ՝ Ակադեմիա) ուսումնական, գիտահետազոտական գործունեության, նյութատեխնիկական բազայի զարգացման, պլանավորման, կառավարման և կազմակերպման խնդիրները: Ընդունում է համապատասխան որոշումներ և լիազորությունների սահմաններում հսկում դրանց կատարման գործընթացը:

 Գիտական խորհրդի որոշումները ենթակա են պարտադիր կատարման Ակադեմիայի բոլոր կառուցվածքային ստորաբաժանումների, պաշտոնյաների, ծառայողների և ուսանողների համար:

  Գիտական խորհուրդն իր աշխատանքները կատարում է նիստերի միջոցով յուրաքանչյուր ամիս առնվազն մեկ անգամ:

 

ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ 

ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ԿԱԶՄԸ

 

Արսեն Լոքյան                                    

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի ռեկտոր,  հոգեբանության դոկտոր, պրոֆեսոր (գիտական խորհրդի նախագահ), 

     Սոնա Պողոսյան

 Ակադեմիայի գիտական քարտուղար, հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ,

Եղիշե Կիրակոսյան   

 Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության լիազոր ներկայացուցիչ,           իրավագիտության թեկնածու,   

      Թերեզա Խեչոյան

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի արտաքին կապերի գծով պրոռեկտոր, 

      Գոռ Չատինյան    

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի գիտաուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր, տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ,

      Խաչատուր Բեզիրջյան

Ակադեմիայի լրացուցիչ և շարունակական կրթության գծով պրոռեկտոր, կենսաբանական գիտությունների թեկնածու,

      Գորիուն Ադամյան  

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի վարչատնտեսական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր, տնտեսագիտության թեկնածու

       Լուսինե Զիլֆուղարյան                             

Ակադեմիայի ուսումնամեթոդական վարչության պետ,

     Մարիամ Մարգարյան               

Ակադեմիայի քաղաքական կառավարման և հանրային քաղաքականության ամբիոնի վարիչ, քաղաքագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր,

     Ռուբեն Աղուզումցյան             

Ակադեմիայի կառավարման հոգեբանության ամբիոնի վարիչ, հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, պրոֆեսոր,

     Արմենակ Այվազյան                     

Ակադեմիայի լեզուների և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ամբիոնի վարիչ, տեխնիկական գիտությունների թեկնածու,

    Վիլեն Խաչատրյան                         

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի  կառավարման  ամբիոնի վարիչ, տնտեսագիտության  թեկնածու,  

       Արմեն Եզեկյան 
 Ակադեմիայի իրավագիտության ամբիոնի վարիչ, իրավագիտության թեկնածու, դոցենտ,
 
       Նաիրա Ղազարյան
 Ակադեմիայի ասպիրանտուրայի բաժնի պետ, փիլիսոփայական գիտությունների թեկնածու,
 
        
       Արտակ Բաղդասարյան
 Ակադեմիայի լրացուցիչ և շարունակական կրթության կենտրոնի ղեկավար, քաղաքագիտության թեկնածու,
 
       Գայանե Հովհաննիսյան
    Ակադեմիայի մասնագիտական կրթության որակի ապահովման բաժնի պետ, 
 
       Հասմիկ Նավասարդյան
Ակադեմիայի  լրացուցիչ և շարունակական կրթության կենտրոնի գլխավոր մասնագետ, արհեստակցական կազմակերպության նախագահ,

      Հասմիկ Ստեփանյան

 Ակադեմիայի հեռավար ուսուցման կենտրոնի ղեկավար, իրավագիտության թեկնածու, դոցենտ,

    Մերի Խոյեցյան

Ակադեմիայի ուսանողական խորհրդի նախագահ, մագիստրատուրայի առկա ուսուցման 1824 թողարկման կառավարման ամբիոնի մագիստրանտ

   Ջեմմա Դադոյան

Ակադեմիայի մագիստրատուրայի առկա ուսուցման 1824 թողարկման կառավարման ամբիոնի մագիստրանտ,

    Սիփան Կեսոյան

Ակադեմիայի մագիստրատուրայի առկա ուսուցման 1824 թողարկման իրավագիտության ամբիոնի մագիստրանտ,

    Աստղիկ Նիկողոսյան

Ակադեմիայի մագիստրատուրայի առկա ուսուցման 1925 թողարկման կառավարման հոգեբանության ամբիոնի մագիստրանտ,

    Անուշ Կոստանյան

Ակադեմիայի մագիստրատուրայի առկա ուսուցման 1824 թողարկման քաղաքական կառավարման և հանրային քաղաքականության ամբիոնի մագիստրանտ

    Նանե Զեյնալյան

Ակադեմիայի կառավարման հոգեբանության ամբիոնի ասպիրանտ