Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Ռեկտոր

Նորություններ

Մագիստրատուրայի հեռակա ուսուցման ընդունելության քննությունների ժամանակացույց