Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Հեռանկարային ուսանողներ

Ապրեսյան Զոհրակ
առկա ուսուցում, 2-րդ կուրս

 կրթական ծրագիր՝ իրավագիտություն

Մելիքյան Արման
առկա ուսուցում, 2-րդ կուրս

 կրթական ծրագիր՝ իրավագիտություն
   

Մելքոնյան Քաղցրիկ

առկա ուսուցում, 2-րդ կուրս

 կրթական ծրագիր՝ իրավագիտություն

Ղազարյան Անդրանիկ
առկա ուսուցում, 2-րդ կուրս

 կրթական ծրագիր՝ իրավագիտություն
   

Գրիգորյան Արման

առկա ուսուցում, 2-րդ կուրս

 կրթական ծրագիր՝ իրավագիտություն

Ավետիսյան Հայկանուշ 

առկա ուսուցում, 2-րդ կուրս

 կրթական ծրագիր՝ հանրային կառավարում
   

Ոսկանյան Մարի

առկա ուսուցում, 2-րդ կուրս

 կրթական ծրագիր՝ հանրային կառավարում

Կոստանյան Արամ

առկա ուսուցում, 2-րդ կուրս

 կրթական ծրագիր՝ գլոբալ կառավարում և տարածաշրջանային քաղաքականություն
   

Վարդանյան Լիլյա

առկա ուսուցում, 2-րդ կուրս

 կրթական ծրագիր՝ կառավարման հոգեբանություն

Հարությունյան Լուսինե

առկա ուսուցում, 2-րդ կուրս

 կրթական ծրագիր՝ կառավարման հոգեբանություն