Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Անձնակազմի կառավարման բաժին

Անահիտ Ռաֆիկի  Հովհաննիսյան

անձնակազմի կառավարման բաժնի պետ

 

Բաժնի գործառույթները

Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայի անձնակազմի կառավարման բաժինը կառուցվածքային ստորաբաժանում է, որն իր իրավասության սահմաններում ապահովում է կադրերի պահանջարկի որոշման և որակական կազմի բարելավման, նրանց ընտրության, տեղաբաշխման, ինչպես նաև անձնակազմի համալրման կադրային քաղաքականության իրականացումը:

Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայի անձնակազմի կառավարման բաժինն իր լիազորությունների շրջանակներում

 

Հեռ.՝ 22-89-34

Էլ.փոստ՝  anahit.hovhannisyan@paara.am

 

Նորություններ

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի ուսանողական խորհուրդը, չխախտելով արդեն իսկ ձևավորված ավանդույթը…..