Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Գիտական քարտուղար

14997272_1422286794467143_847813059_n

Ստեփանյան Հասմիկ

գիտական քարտուղար,

իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

 

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի գիտական քարտուղարը ռեկտորի աշխատակազմի անդամ է: Գիտական քարտուղարն ի պաշտոնե գիտական խորհրդի անդամ է:

 Գիտական քարտուղարը՝

 

Գիտական քարտուղարը գիտական խորհրդի նախագահի հանձնարարությամբ պատրաստում է զեկույց գիտական խորհրդի տարբեր որոշումների կատարման ընթացքի կամ արդյունքների մասին:

Գիտական քարտուղարը գիտական խորհրդի նիստում ներկայացնում է գիտական կոչումների շնորհման համար ներկայացված թեկնածուների փաստաթղթերը:

 

Էլ.փոստ՝ hasmik.stepanyan@paara.am