Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Վարչատնտեսական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր

Գորիուն Սարգսի Ադամյան

վարչատնտեսական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր 

 

 

Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայի վարչատնտեսական աշխատանքների գծով պրոռեկտորն ի պաշտոնե հանդիսանում է Ակադեմիայի գիտական խորհրդի և ռեկտորատի անդամ:

 

Վարչատնտեսական աշխատանքների գծով պրոռեկտորը՝

ղեկավարում է Ակադեմիայի և դրա կառուցվածքային բոլոր ստորաբաժանումների տնտեսական սպասարկման աշխատանքները,

 

Հեռ՝. 010 22-89-62

Էլ.փոստ`  goriun.adamyan@paara.am,  kօradam@mail.ru