Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Վերապատրաստման եվ որակավորման բարձրացման բաժին

 

Artak Samvel Baghdasaryan

Head of the Department of Training and Improvement of Qualification

PhD in Political Science

Objectives and problems of the department

The objectives of the Academy in the sphere of trainings, are:

Phone: 010 22 89 34

E-mail: artak.baghdasaryan@paara.am

 

Արտակ Սամվելի Բաղդասարյան

Վերապատրաստման և որակավորման բարձրացման

 բաժնի պետ, 

քաղաքագիտության թեկնածու

 

Բաժնի նպատակներն ու խնդիրները

Վերապատրաստման բնագավառում Ակադեմիայի նպատակներն են`

 

Հեռ.` 010 22-89-34

Էլ.փոստ` artak.baghdasaryan@paara.am