Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման բաժին

Ավետիս Գևորգի Գևորգյան

մասնագիտական կրթության որակի ապահովման բաժնի պետ,

տնտեսագիտության թեկնածու

 

Բաժնի նպատակներն ու խնդիրները

 Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման բաժնի առաքելությունն Ակադեմիայում կրթության որակի շարունակական բարելավման ապահովումն է:

Հեռ.` 010 27-75-15

Էլ.փոստ` avet.gevorgyan@paara.am