Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Ուսանողական խորհուրդ

Նորություններ

Մագիստրատուրայի հեռակա ուսուցման ընդունելության քննությունների ժամանակացույց