Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Նախատեսվող պաշտպանությունների սեղմագրեր

 

Ազգանուն Անուն Հայրանուն Ատենախոսության թեման Պաշտպանության օրը
Հայկ

Սեյրանի

Կեսոյան

Պետական իշխանության բաժանման և հավասարակշռման սկզբունքի ապահովման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում 24.03.2018

ժամը 11:00

 

 Վահե

Աշոտի

Թորոսյան

Հայաստանի Հանրապետության որպես աշխարհիկ պետության սահմանադրաիրավական բնութագիրը. Տեսական-իրավական վերլուծություն 24.03.2018

ժամը 12:30