Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Նախատեսվող պաշտպանությունների սեղմագրեր

 

Ազգանուն Անուն Հայրանուն Ատենախոսության թեման Պաշտպանության օրը
Արման

Գրիգորի

Ստեփանյան

 

Սահմանադրական մշտադիտարկման ինստիտուտը Հայաստանի Հանրապետությունում՝ կայացման և զարգացման հիմնախնդիրները  09.08.2018

ժամը 11:30

 

Երանուհի

Ստեփանի 

Թումանյանց

Ինքնուրույնության սկզբունքը դատական իշխանության համակարգում՝ սահմանադրական բարեփոխումների համատեքստում 09.08.2018

ժամը 10:00