Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Իրավագիտության 041 մասնագիտական խորհուրդ

Նորություններ

Մագիստրատուրայի հեռակա ուսուցման ընդունելության քննությունների ժամանակացույց