Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Ռեկտորատ

Արսեն Լոքյան

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի ռեկտոր,  հոգեբանական գիտությունների դոկտոր, դոցենտ

Գոռ Չատինյան

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի գիտաուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր, տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ

Խաչատուր Բեզիրջյան

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի լրացուցիչ և շարունակական կրթության գծով պրոռեկտոր, կենսաբանական գիտությունների թեկնածու

Թերեզա Խեչոյան

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի արտաքին կապերի գծով պրոռեկտոր

Գորիուն Ադամյան

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի վարչատնտեսական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր, տնտեսագիտության թեկնածու

Լուսինե Զիլֆուղարյան

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի ուսումնամեթոդական վարչության պետ

Նելլի Կարապետյան

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի ֆինանսատնտեսական և հաշվապահական հաշվառման վարչության պետ,  գլխավոր հաշվապահ

Անահիտ Հովհաննիսյան

 ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի անձնակազմի կառավարման և ընդհանուր բաժնի պետ