2023-2024 ուստարվա մագիստրատուրայի հեռակա ուսուցման կրթական ծրագրերի հարցազրույցի արդյունքները