2023-2024 ուստարվա մագիստրատուրայի հեռակա ուսուցման կրթական ծրագրի հարցազրույցի արդյունքները