Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

2022-2023 ուստարվա մագիստրատուրայի առկա ուսուցման ընդունելության քննությունների արդյունքների հիման վրա պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար) թափուր տեղերի վերաբաշխման արդյունքում ստացած և վճարովի ուսուցման մագիստրոսի կրթական ծրագրով մագիստրատուրա ընդունվածների անվանացանկ

2022-2023 ուստարվա մագիստրատուրայի առկա ուսուցման ընդունելության քննությունների արդյունքների հիման վրա պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար) թափուր տեղերի վերաբաշխման արդյունքում ստացած և վճարովի ուսուցման մագիստրոսի կրթական ծրագրով մագիստրատուրա ընդունվածների անվանացանկ

Նորություններ

2022-2023 ուսումնական տարվա առկա ուսուցմամբ մագիստրոսի կրթական ծրագրով ընդունվածների հետ պայմանագրերը կնքվում են…