Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

2020-2021 ուս. տարվա մագիստրատուրայի առկա ուսուցման ընդունելության քննությունների արդյունքների հիման վրա պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար) և վճարովի առկա ուսուցմամբ մագիստրոսի կրթական ծրագրով ուսուցմամբ մագիստրատուրա ընդունվածների ցուցակ

2020-2021 ուս. տարվա մագիստրատուրայի առկա ուսուցման ընդունելության քննությունների արդյունքների հիման վրա պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար) և վճարովի առկա ուսուցմամբ մագիստրոսի կրթական ծրագրով ուսուցմամբ մագիստրատուրա ընդունվածների ցուցակ

Նորություններ

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիան և «Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ» հակակոռուպցիոն կենտրոնը սեպտեմբերի 15-ից իրականացնում են «Հակակոռուպցիոն ակադեմիա» դասընթացը…