Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

2019-2020 ուս. տարվա մագիստրատուրայի առկա ուսուցման քննությունների արդյունքները

 Թեստավորման արդյունքները

 

 

 

 

 

 

 

 


Հարցազրույցի արդյունքները

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Նորություններ

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի կողմից ՄԱԶԾ ԳԵՀ «Գլոբալ բնապահպանական օգուտների ստեղծում շահագրգիռ կողմերի էկոլոգիական կրթության և իրազեկության բարձրացման միջոցով» ծրագրի շրջանակում…