Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

2018-2019 ուսումնական տարվա մագիստրատուրայի առկա ուսուցման քննությունների արդյունքները

 

2018-2019 ուս. տարվա մագիստրատուրայի առկա ուսուցման ընդունելության քննությունների արդյունքների հիման վրա պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար) և վճարովի մագիստրոսի կրթական ծրագրով մագիստրատուրա ընդունվածների (պարտադիր զինվորական ծառայությունից զորացրվածների համար) ՑՈՒՑԱԿ

 

 


2018-2019 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅԻ ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ) ԵՎ ՎՃԱՐՈՎԻ ՄԱԳԻՍՏ­ՐՈ­ՍԻ ԿՐԹԱ­ԿԱՆ ԾՐԱԳ­ՐՈՎ ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ ԸՆԴՈՒՆՎԱԾՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿ

 


ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ԹԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

 

 

 

 

 


 

Նորություններ

Մայիսի 15-17-ը ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիան Գերմանիայի միջազգային համագործակցության ընկերության (GIZ) ……