Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

2017-2018 ուս. տարվա մագիստրատուրայի առկա ուսուցման ընդունելության 2-րդ փուլի քննությունների արդյունքները և ընդունվածների ցուցակները

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Նորություններ