Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Ֆորթ Հեյր համալսարանը (Հարավաֆրիկյան Հանրապետություն) և Ցզինան համալսարանը (Չինաստան) առաջարկում են գիտական հոդվածներ ներկայացնել ՛՛Africa’s Public Service Delivery and Performance Review՛՛ գիտական ամսագրի` ՛՛The COVID-19 Pandemic: Re-Awakening the Prevailing Global System and the Emergence of the New World Order՛՛ խորագրով հատուկ թողարկման համար

Ֆորթ Հեյր համալսարանը (Հարավաֆրիկյան Հանրապետություն) և Ցզինան համալսարանը (Չինաստան) առաջարկում են գիտական հոդվածներ ներկայացնել ՛՛Africa’s Public Service Delivery and Performance Review՛՛ գիտական ամսագրի` ՛՛The COVID-19 Pandemic: Re-Awakening the Prevailing Global System and the Emergence of the New World Order՛՛ խորագրով հատուկ թողարկման համար

Նորություններ

2020-2021 ուս. տարվա մագիստրատուրայի առկա ուսուցման հարցազրույցի արդյունքները