Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Փոքր դրամաշնորհային ծրագրի առաջարկ

Փոքր դրամաշնորհային ծրագրի առաջարկ

Նորություններ

2020-2021 ուս. տարվա մագիստրատուրայի առկա ուսուցման հարցազրույցի արդյունքները