Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

«Տնտեսության զարգացման սոցիալ-տնտեսական և իրավական հիմքերը» խորագրով կոլեկտիվ մենագրության համահեղինակության առաջարկ

«Տնտեսության զարգացման սոցիալ-տնտեսական և իրավական հիմքերը» խորագրով կոլեկտիվ մենագրության համահեղինակության առաջարկ

Նորություններ

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի գործընկերների շարքում հատկապես վերջին տարիներին ավելացել է մասնավոր հատվածը ներկայացնող կազմակերպությունների թիվը…