Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

ՏԵՄՊՈՒՍ IV. «Հատուկ կարիքներով մարդկանց հասանելիությունը հասարակությանը» (ASPIRE) ծրագիր

  ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիան ՏԵՄՊՈՒՍ IV ծրագրի շրջանակներում իրականացվող «Հատուկ կարիքներով մարդկանց հասանելիությունը հասարակությանը» (ASPIRE) ծրագրի կոնսորցիումի անդամ է:

Ծրագրի տևողությունը 3 տարի է (2012թ. հոկտեմբեր-2015 թ. սեպտեմբեր):

Ծրագրի կոնսորցիումի մասնակից հաստատություններն են`

1. Իլիա պետական համալսարանը` Վրաստան (համակարգող)

2. Էդջ Հիլլ համալսարանը` Միացյալ Թագավորություն

3. Պիրամիդ խումբը` Գերմանիա

4. Լիմերիկի տեխնոլոգիական ինստիտուտը` Իռլանդիա

5. Կոշիցեի տեխնիկական համալսարանը` Սլովակիա

6. Շ. Ռուսթավելու անվան պետական համալսարանը` Վրաստան

7. Ախալցիխեի պետական մանկավարժական համալսարանը` Վրաստան

8. Վրաստանի պետական կառավարման ինստիտուտը` Վրաստան

9. Վրաստանի փոստային առաքման ասոցիացիան` Վրաստան

10. Եվրասիա միջազգային համալսարանը` Հայաստան

11.Խ.Աբովյանի անվան պետական մանկավարժական համալսարանը` Հայաստան

12. Գորիսի պետական համալսարանը` Հայաստան

13. ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիան` Հայաստան

14. «Հույսի կամուրջ» ՀԿ-ն` Հայաստան

Նորություններ

ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ ԿՐԹԱԹՈՇԱԿ ԵՎՐՈՊԱՅԻ ՔՈԼԵՋԻ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՀԱՄԱՐ