Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Ուրալի պետական տնտեսագիտական համալսարանում ուսումնառելու (շարժունության) ծրագիր

Նորություններ

«Իրավագիտություն» մասնագիտության առկա ուսուցման առաջին կուրսի մագիստրանտների հերթական՝ «Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության համակարգը»…