Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Միջբուհական հեռավար գիտական կոնգրես: Ժողովածուն կտեղադրվի eLibrary-ում

Միջբուհական  հեռավար գիտական կոնգրես: Ժողովածուն կտեղադրվի eLibrary-ում

Նորություններ

Մագիստրատուրայի 2020-2021 ուս. տարվա առկա ուսուցման ընդունելության քննությունների ժամանակացույց