Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Միջբուհական գիտական կոնգրես Մոսկվայում՝ հեռակա մասնակցությամբ

Միջբուհական գիտական կոնգրես Մոսկվայում՝ հեռակա մասնակցությամբ

Նորություններ

2020-2021 ուս. տարվա մագիստրատուրայի առկա ուսուցման հարցազրույցի արդյունքները