Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Միջբուհական գիտական կոնգրես Մոսկվայում՝ հեռակա մասնակցությամբ

Միջբուհական գիտական կոնգրես Մոսկվայում՝ հեռակա մասնակցությամբ

Նորություններ

ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ ԿՐԹԱԹՈՇԱԿ ԵՎՐՈՊԱՅԻ ՔՈԼԵՋԻ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՀԱՄԱՐ